Projekt : Obdivuhodní senioři

Senior občanské sdružení, Lipová 11/23, 400 10 Ústí nad Labem, je partnerem Dobrovolnického centra Ústí nad Labem v realizaci projektu : Obdivuhodní senioři.

Projekt je součástí programu : Rozvoje občanské společnosti a je zařazen do rozpočtové linie Phare.

Prioritou projektu : obdivuhodní senioři je přispět ke změně postoje společnosti k seniorům a podpořit jejich aktivní život.

Cílem projektu jsou dvě základní linie :

1. Změna postojů společnosti k seniorům
2. Podpora aktivního života seniorů

Identifikace zjištěných potřeb a omezení seniorů v ČR nás vedla k diskusi s partnery projektu. K namodelování zjištěných skutečností přispěla i řada zkušeností ze zahraničí ( např. v Japonsku, Švýcarsku, Německu a Kanadě ).

Kromě seniorské populace, žáků a studentů se na zmapování potřebných informací podíl i média, např. Deníky Bohemia a Český rozhlas. Sebraná data budou analyzována a vyhodnocena na Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem.
Do procesu průzkumu budou na základě výstupů zapojeny prostřednictvím svých zástupců i samosprávy Ústeckého a Libereckého kraje. Očekává se, že výstupy projektu a průzkumy využijí k dlouhodobému adresnému plánování v oblasti podpory aktivního života seniorů. Nastartované aktivity, získané informace a nápady mohou být inspirací pro realizaci projektů v dalších krajích.

Mezi samostatné aktivity občanského sdružení Senior patří vyhledávání a oslovení aktivních seniorů a nabídka spolupráce v projektu, vytvoření databáze aktivních seniorů, osobní kontakty se seniory s diskusemi a hledáním možností a zájmu uplatnění v projektu, včetně přípravy dotazníků a informačních materiálů.

Projekt přímo navazuje na projekty Senior o.s., které se týkaly Informačního centra pro seniory, dotazníkové akce zaměřené na špatné zacházení se seniory, svépomocnou skupinu a projekt – Aktivizace seniorů.

Senior o.s. se bude jako partner projektu podílet na plánování a vyhodnocování projektu a jeho dílčích aktivit a kroků. Kromě toho bude realizovat řadu samostatných aktivit, např. vytvoří a proškolí tým seniorů-dobrovolníků a zpracuje získané zkušenosti a poznatky, v průzkumu zajistí osobní a dotazníkovou formou sběr dat mezi seniory. Na závěr realizace tohoto projektu zajistí jeho prezentaci na webových stránkách SENIORCENTRA.

Spolupráce je prověřena již několika společně  realizovanými projekty. Ředitelka Informačního a Denního centra  pro seniory  Romana Vlčková je     II. koordinátorem projektu v Ústeckém kraji, v týmu realizace projektu.

Realizace projektu trvá 12 měsíců a začala v srpnu 2004. Z výstupů projektu bude vydána brožura  v nákladu 500 kusů – tisk, 200 x publikováno v elektronické podobě. V brožuře budou shrnuty a kvalitativně i kvantitativně vyjádřeny výstupy z průzkumu ( jedná se o profesionální sociologický průzkum zpracovaný Fakultou sociálně ekonomickou UJEP v Ústí nad Labem ) Shrnutí získaných  zkušeností z výcviků, možnosti uplatnění seniorů v různých oblastech společenského života, pohled na uplatnění různých cílových skupin, adresář současných seniorských skupin, Rad seniorů  Ústeckého a Libereckého kraje, doporučení, zkušenosti a další. V závěru realizace projektu bude brožura rozesílána na krajské úřady ostatních krajů ČR, jako podpůrná metodická pomůcka, přenositelná pro kterýkoliv region.

Žádný z partnerů projektu nemá potřebu vlastnit získané informace, zkušenosti a nápady. Cílem je zaznamenat vše co cestou objevíme a dostupnými formami předat do těch míst, kde mohou ovlivnit vnímání společnosti a podporovat aktivní život seniorů. Výstupy si kladou za cíl přispět ke změnám postoje společnosti k seniorům a naopak chceme, aby pomohly seniorům objevit  oblasti a činnosti, ve kterých by se rádi angažovali a hledali uplatnění. Vzájemná potřebnost a ocenění je nezbytným prvkem změny postojů a jmenované aktivity  jsou modelované právě na podkladě pozitivních zážitků, prima nápadů i mravenčí každodenní práce.

Ambicemi projektu – Obdivuhodní senioři je očekávání a potřeba analýzy, jako informačního základu pro  další projekty a trendy, komunitní plány, oporu a pomoc pro nadefinování cílů, poslání a možností. Výtěžnost projektu bude závislá i na politickém, ekonomickém, společenském a legislativním  vývoji naší společnosti.

Pokud by jste se chtěli stát přímými účastníky při práci na projektu nebo s námi spolupracovat, zavolejte na telefonní číslo 42 742 152, ptejte se, odpovíme Vám.

Na Vaše kontakty se těší pracovní tým občanského sdružení SENIOR.