Napsali nám

Hanka Pleštilová: Dobrý den,.Cenné informace + záslužná činnost – to mě napadlo při listování brožurou „Senior a já… Já a senior?“ a při seznámení se s projektem „Společnost přátelská všem generacím“. Opravdu díky za ně, myslím že jste vytvořili něco, co má smysl.
Držím Vám palce ve Vaší činnosti a přeji hodně optimismu a elánu na další cestě.

Bc. Marie Jarošová, Sociální služby Města Milevska: Vážení, Dnes jsem se navštívila Vaše webové stránky a musím říct, že mně velmi
zaujaly. Naše organizace se věnuje práci se seniory a proto je mi tato problematika blízká. Zajišťujeme pečovatelskou službu, domov důchodců a kluby důchodců. Velice ráda bych Vám nabídla naši spolupráci, pokud by byla něčím přínosná nebo alespoň pomoc při rozšiřování informací a Vašich aktivitách mezi uživateli našich služeb a dalšími seniory v Milevsku.

Alena Schneiderova: Dobrý den, prosila bych o informaci, kde je možné koupit nebo objednat Vaši knihu Senior a já. Moje matka by o ní měla zájem, ale neví, kam se má obrátit. Prosím o sdělení na tuto emailovou adresu. Děkuji A. Schneiderová

Dana Blatná: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné získat brožuru Senior a já v tištěné podobě a za jakých podmínek. Měla bych o ní veliký zájem – mám maminku ve věku 70 let a rádi bychom ji společně prostudovaly. Předem Vám děkuji za odpověď a jsem s pozdravem, Mgr. Dana Blatná

Lucie Lankašová, Informačně poradenské centrum, Praha: Dobrý den, do rukou se mi dostala brožura „Senior a já. Já a senior?“. Vzhledem k tomu, že se ve své práci setkávám i se staršími lidmi, velmi mě zaujala, našla jsem v ní mnoho užitečných informací a věřím, že by mohla pomoci některým mým klientům. Ráda bych se tedy informovala, zda je možné tuto brožuru získat, konkrétně bych stála o cca 10 – 15 kusů. S přáním pěkného dne Lucie Lankašová

Odpověď SPVG: děkujeme za Váš zájem, ale bohužel brožuru v tištěné podobě získají pouze členové Klubu zdraví Walmark (cca 50 tis). Dále je však možné brožuru získat na pobočkách Diakonie ČCE, kterých je v ČR 33. Jejich seznam naleznete na www.diakoniecce.cz nebo www.spvg.cz. Netištěnou publikaci můžete najít na webových stránkách projektu www.spvg.cz, kde lze celou brožuru stáhnout do Vašeho počítače, a pak vytisknout. Bohužel vám nemůžeme publikaci zaslat poštou.

Jitka Blažková: Dobrý den, chtěla bych se optat, zda a jak je možno sehnat video/magnetofonovou instruktážní nahrávku Zdravotní cvičení pro každý den – nejen pro seniory od M. Matouše a kol. Je o ní znínak v brožuře Senior a já… na str. 12. Předem děkuji za odpověď. Srdečně zdraví Jitka Blažková

Odpověď SPVG: Dobrý den paní Blažková, bohužel nemám bližší informace o magnetofonové nahrávce. Mohu Vám pouze poskytnout e-mailový odkaz na Kliniku tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Motole: klin.tel.lek@fnmotol.cz, nebo telefonní spojení na sekretariát: tel.: 224 435 501. Doufám, že Vám pomohou alespoň tyto kontakty.

Markéta Mikšová, šéfredaktorka Zdravotnických novin: Vážení přátelé, dostala jsem od vás publikaci Senior a já. Při volné chvíli jsem se začetla a nestačila zírat. Tak například na straně 20 jsem se dočetla, že: řada seniorů, mužů a žen, má sexuální problémy či obtíže přičítané období přechodu… atd. Je mi 50 let a možná, že se k přechodu chystám. Mám se tedy už počítat mezi seniory? S pozdravem Mgr. Markéta Mikšová

Odpověď SPVG: Vážená paní šéfredaktorko, velmi si vážím vašeho času, který jste věnovala publikaci Senior a já.Já a senior?, která je součástí informačního projektu Společnost přátelská všem generacím. Tento projekt je zaměřen na odtsraňování zažitých stereotypů ve vzájemné komunikaci generací a odstraňování projevu ageismu. Odpověď na vaši sugestivní otázku není jednoduchá a odpověď znáte asi pouze vy sama. Označení senior je obecné nekonkretní označení a stejně jako termín stáří má pro každého osobní rozměr a význam. Stejně tak začátek klimakteria nelze přesně určit konkretním věkem, a obtíže s tímto spojené se mohou projevovat ve velmi dlouhém časovém rozpětí. Od středního věku do vysokého stáří. Brožura, ze které citujete, je určena především seniorům a jejich rodinným příslušníkům. Je možné, že toto primární určení mohlo ovlivnit jazyk autorů. Doufám, že vám tyto výhrady nezabrání spatřit pozitivní význam této publikace a informovat o ni vaše čtenáře.

Miloš Kotas: Vážení, od svého známého se mě dostal do rukou časopis Senior a já…já a senior? kde na str.2 „Autoři uvítají náměty a informace,které by mohly doplnit a obohatit příští vydání „což činím tímto způsobem.Omlouvám se za chyby neboť se stále ještě učím na PC.Pokud je to možné vytiskněte upravené fotky a informujte nejen seniory,nejen postižené .Pokud bude žádoucí zodpovím jakékoliv otázky,související s používáním mag. berlí.

Kontakt: miloskotas@seznam.cz

Občanské sdružení LUKA: Vážení přátelé, prosíme o předání následující informace zejména těm Vašim organizacím, které sdružují rodiny, které pečují o svého člena se zdravotním postižením a těm z Vás, kteří poskytujete rezidenční služby osobám se zdravotním postižením. Všichni víme, že, zejména dlouhodobá péče o člověka s těžšími zdravotními postiženími, bývá velmi náročná. V České republice neexistuje mnoho zařízení, které by poskytovaly službu respitní – úlevné péče. Jedním z nich, který svou činnost zahájil teprve nedávno je Respitní centrum „Mosty v lukách“ nedaleko Olomouce, které je určeno pro rodiny a jednotlivce pečující o postižené osoby nebo o seniory v případech, kdy nastane situace znemožňující se o tyto osoby na nějaký čas starat nebo i k načerpání sil pečujících osob a podobně.

Další informace získáte na www.os-luka.com, e-mail: info@os-luka.com, tel.777148673

Václav Dušek: Vážení přátelé, po mnoha očekáváních a konečném dokončení úprav Střediska ucelené rehabilitace při dětské mozkové obrně v Klimentské ulici č. 9 v Praze 1, budeme 17. července zahajovat zkušební provoz, abychom mohli v září naplno uspokojovat nároky našich klientů s DMO. Předem děkujeme, pokud na Vašem portálu zveřejníte dopis a informační letáček. Za Středisko ucelené rehabilitace při SDMO přátelsky, Václav Dušek.