Aktuální dění

duben 2007,ČR

Nebojme se stáří, buďme veselými seniory!

Právě probíhá kampaň 9 mýtů o stáří, která se snaží upozornit na zbytečné pověry spojené se stářím a stárnutím a nabídnout rady k jejich snazšímu překonání. Společně s produkty firmy Walmark se tak na pulty lékáren, a tím i ke statisícům občanů, dostává řada rad od renomovaných odborníků z oblasti gerontologie a sociologie. Ambicí této aktivity je upozornit celou společnost na skutečnost, že stáří není nemoc, ale je součástí života každého člověka. Každý příbalový leták obsahuje popis jednoho mýtu a několik rad, informací a kontaktů pro snazší zvládnutí popsaných životních situací. Všechny letáky obsahují společný kontakt na telefonní linku s nepřetržitým provozem: Seniortelefon 800 157 157, kterou provozuje Občanské sdružení Život 90.

Informační letáčky „Mýty o stáří“ o rozměru A5, které jsou součástí obchodního balení vybraných produktů společnosti Walmark (Arthrostop, Coenzyme Q 10, Denoxinal, GinkoPrim, Prostenal, Urinal, Varixinal a Megacéčko aktiv). informují v celkem devíti verzích o nejčastějších obavách a předsudcích spojených s procesem stárnutí a životem ve vyšším věku. Ambicí této aktivity je upozornit celou společnost na skutečnost, že stáří není nemoc, ale přirozená součást života každého člověka. Odborníci upozorňují, že odpovědným přístupem k vlastnímu zdraví se lze dožít i velmi pokročilého věku ve výborné kondici. K té je pak třeba nalézt smysluplné uplatnění a přidat život létům, nejen léta životu.

Kampaň 9 mýtů o stáří inovativně využívá spotřebních výrobků jako prostředku k informování široké veřejnosti. Informace, jako rozhodující hybatel moderního světa, ovlivňují i náš pohled na stáří. Čím více informací člověk má, tím snáze se rozhoduje a přijímá za svá rozhodnutí odpovědnost. Také ochota začlenit stáří do osobních životních plánů je přímo úměrná množství informací, nebo předsudků, které má jedinec k dispozici. Moderní trendy sociální propagace a osvěty se proto snaží hledat stále nové formy a možnosti informování veřejnosti. Walmark a.s. přináší prostřednictvím projektu Společnost přátelská všem generacím tento trend také do České republiky.

leden 2007, Soběslav

Ve středisku Rolnička v Soběslavi senioři cvičí díky projektu mezigeneračního setkávání

Středisko Diakonie Rolnička v Soběslavi připravilo v rámci projektu mezigeneračního setkávání řadu akcí nazvaných „Společné aktivity se soběslavskými seniory“. Mezi ně zařadilo také rehabilitační cvičení seniorů. Téměř 10 tisíci korunami tento projekt podpořila třinecká společnost Walmark.

Projekt je zaměřen především na klienty Diakonie ČCE – středisko Rolnička, kterými je šedesát dětí a mladých dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Dále se jedná o důchodce ze Senior domu a Domu s pečovatelskou službou, a v neposlední řadě také o další zájemce z řad dříve narozených v Soběslavi.

Rehabilitační cvičení probíhají pravidelně vždy v úterý a v pátek. Účastní se ho vždy kolem šesti klientů z Domu s pečovatelskou službou, kteří s fyzioterapeutem ze střediska Rolnička lehce kondičně cvičí a zejména procvičují bederní a krční páteř. „Tato speciální cvičení mi velmi ulevila hlavně v oblasti krční páteře,“ svěřila se klientka Miroslava Hájková s tím, že je ale na pohyb zvyklá. „Denně chodím na rychlejší vycházky s pejskem, snažím se i takto udržet se v kondici,“ dodala paní Miroslava.

20. prosince 2006, Merklín

Děti z merklínské školy zpívaly seniorům koledy

Projekt „Srovnání dvou světů“, který pořádá Diakonie ČCE – středisko Radost v Merklíně spolu se Základní školou Merklín, byl završen velkým vánočním koncertem. Žáci merklínské základní školy připravili na 20. prosince pro místní seniory více než hodinové pásmo vánočních básní, písniček a koled. „Na setkání nechyběli ani rodiče koledujících dětí, šlo tedy o setkání až tří generací,“ uvedl manažer projektu Petr Moravec ze střediska Radost.

13. prosince 2006, Soběslav

Starosta Soběslavi seniorům zatím rozšíření domu s pečovatelskou službou neslíbil

O předvánoční besedu se soběslavským starostou Jindřichem Bláhou byl mezi seniory velký zájem. Na setkání, které uspořádaly Senior – dům Soběslav a Dům s pečovatelskou službou ze Soběslavi společně se střediskem Diakonie ČCE Rolnička Soběslav v rámci projektu mezigeneračního setkávání nazvaného „Společné aktivity se soběslavskými seniory“, jich přišly téměř dvě desítky.

Senioři se sešli 13. prosince 2006 v soběslavské čajovně. Starosta Soběslavi hovořil o plánech a záměrech týkajících se města, například o stavbě dálnice a koridoru, či o nové plovárně. Otázky přítomných seniorů pak směřovaly kromě jiného na možnost rozšíření Domu s pečovatelskou službou a pečovatelských služeb obecně. Starosta uvedl, že vzhledem k zákonu o pečovatelské službě, který má platit od Nového roku, je potřeba nejprve zhodnotit dopad této nové legislativní úpravy. „Teprve až po půlroce až roce fungování jej můžeme zhodnotit, a potom uvažovat o dalších změnách,“ konstatoval starosta.

Projekt „Společné aktivity se soběslavskými seniory“ zahrnuje aktivity jako například setkávání s význačnými osobami města, rehabilitační cvičení či pracovní terapie v dílnách a probíhá od září do prosince letošního roku. Téměř 10 tisíci korunami ho podpořil třinecký výrobce doplňků stravy a léků Walmark.

6. prosince, Praha

Deset nejlepších pečovatelů České republiky převzalo ocenění Pečovatel/ka 2006

Návrhy na ocenění práce pečovatelů mohli zasílat klienti pečovatelských služeb, rodiny a přátelé klientů, spolupracovníci a vedoucí pečovatelek/pečovatelů, popřípadě i lidé z jejich okolí. Na základě nominačních dopisů a po pohovorech s nominovanými pečovateli a pečovatelkami vybrala komise složená z odborníků z psychosociální oblasti deset osob, které nejlépe splňují požadavky získat titul pečovatel/ka roku.

Jsou jimi:

Stanislava Cidrychová z Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 5,

Ivana Hamplová ze Sociálních služeb Šternberk,

Eva Rokošová z Penzionu pro důchodce a pečovatelské služby Olomouc,

Renata Drapačová z Charitní pečovatelské služby Červený Kostelec,

Vladimíra Růžičková z Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích,

Alena Riedlová z Domova důchodců, Kynšperk nad Ohří,

Marie Hvozdenská z Domova důchodců v Lukově,

Janina Firla ze Slezské diakonie, Český Těšín,

Jan Kubiš ze Slezské diakonie – Elim, Ostrava–Nová Ves,

Jitka Kroutilová z Pečovatelské služby Ústí nad Labem.

V letošním roce bylo nominováno celkem 41 pečovatelů/lek z celé České republiky. Navržení pečovatelé jsou z okresů Most, Domažlice, Kroměříž, Olomouc, Sokolov, Náchod, Jeseník, Třebíč, Uherské Hradiště, Prachatice, Chrudim, Zlín, Cheb, Blansko, Karviná, Ostrava, Brno, Mělník, Ústí nad Labem a Liberec.

30. listopadu 2006, Soběslav

Kronikář spolu se soběslavskými seniory zavzpomínal na vzdálenou i blízkou minulost

Druhou z celkově tří naplánovaných akcí v projektu „Srovnání dvou světů“ se uskutečnilo 29. listopadu 2006 opět v Čajovně v Soběslavi. Besedu se známým a dlouholetým soběslavským kronikářem Václavem Bouškou uspořádalo středisko Radost Diakonie ČCE. Akci, v rámci projektu mezigeneračního setkávání nazvaného „Společné aktivity se soběslavskými seniory“, téměř 10 tisíci korunami podpořila třinecká společnost Walmark.

Pana učitele Boušku snad všichni Soběslavští znají, vždy má ale co k historii našeho města říci,“ řekla vedoucí Domu s pečovatelskou službou Jaroslava Blažková s tím, že 12 klientů Domu s pečovatelskou službou bylo besedou s kronikářem nadšeno. „Pan Bouška poznamenal, že kdyby měl o minulosti Soběslavi hovořit se všemi podrobnostmi, muselo by takových společných odpolední být mnohem více,“ popisovala průběh besedy vedoucí. Dodala, že senioři se rádi se starým kronikářem scházeli opakovaně, leč jeho věk už mu nedovoluje se k pravidelnému setkávání zavázat. Václav Bouška se při vyprávění zmínil od počátku o Petru Vokovi, popsal známé budovy i s jejich historií, hovořil o Mariánském sloupu a jeho významu a o řadě dalších historicky významných objektech.

Středisko Rolnička pro místní seniory připravilo kromě akce i malé pohoštění. „Naše klientky proto přislíbily, že Rolničku podpoří na nejbližší akci vlastnoručně upečeným vánočním cukrovím,“ s úsměvem zaznamenala slib Jaroslava Blažková.

30. listopadu 2006, Praha

Pečovatel/ka roku 2006

Aktuální akcí projektu SPOLEČNOSTI PŘÁTELSKÁ VŠEM GENERACÍM je páté udělování ocenění Pečovatelka roku, kterou pořádá Středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby. Letošní, již pátý ročník ocenění akce podporující nelehkou práci lidí pečujících o druhé, vyhlásila Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko křesťanské pomoci ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby. Generálním partnerem akce je třinecký výrobce stravy a léků Walmark.

„Jedná se pečovatele a pečovatelky, kteří mimořádně kvalitně, obětavě a zodpovědně pracují pro druhé. Jména deseti nejlepších pečovatelek či pečovatelů České republiky, které odborníci vybrali ze čtyř desítek nominovaných ze 13 krajů naší republiky, budou oznámena 6. prosince 2006 na společenské setkání na Novoměstské radnici v Praze 2,“ uvedla Libuše Roytová, ředitelka Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci.

Své návrhy pečovatelů na ocenění mohli v letošním roce zasílat do 16. září klienti pečovatelských služeb, rodiny a přátelé klientů, spolupracovníci a vedoucí pečovatelek/pečovatelů, lidé z jejich okolí. Celkem se sešlo 41 nominací z celé České republiky. Navržení pečovatelé a pečovatelky jsou z okresů: Most, Domažlice, Kroměříž, Olomouc, Sokolov, Náchod, Jeseník, Třebíč, Uherské Hradiště, Prachatice, Chrudim, Zlín, Cheb, Blansko, Karviná, Ostrava, Brno, Mělník, Ústí nad Labem a Liberec.

27. listopadu, Merklín

Internet sbližuje generace

Žáci ZŠ Merklín se podruhé setkali se seniory, tentokrát nad moderními komunikačními prostředky. Diakonie ČCE – středisko Radost v Merklíně ve spolupráci s merklínskou základní školou uspořádaly 27. listopadu druhé z celkově tří naplánovaných setkání žáků a seniorů v projektu „Setkání dvou generací“.

Žáci 9. třídy si pro seniory připravili prezentaci o počítačích, mobilech a internetu. Senioři se tak měli možnost dozvědět informace z historie a současnosti moderních komunikačních prostředků. Druhá půle setkání byla věnována praktickým ukázkám práce s internetem, přičemž si senioři za pomoci žáků vyzkoušeli ovládání počítače a práci s internetem. „Každý senior si zkusil vyhledat stránky obce Merklín a napsal jednoduchý text v textovém editoru. Pro děti bylo učení seniorů veliká zkušenost, která jim může pomoci pochopit, že senioři mají o internet zájem, ale je potřeba jim vše ukázat s ohledem na jejich věk,“ uvedl manažer projektu Petr Moravec ze střediska Radost. Žáky i seniory na akci přišel pozdravit i čestný host – starosta Merklína Ing. Vlastislav Suchý.

Celý projekt bude zakončen setkáním třetím, a to velkým vánočním koncertem, který proběhne 20. prosince 2006.

23. října 2006, Merklín

Setkání žáků a seniorů z Merklína a okolních obcí

Středisko Radost v Merklíně a Základní škola Merklín uspořádaly první ze tří setkání žáků a seniorů z Merklína a okolních obcí. Tématem byla „Škola dříve a dnes“. Akci, v rámci projektu mezigeneračního setkávání nazvaného „Společné aktivity se soběslavskými seniory“, téměř 25 tisíci korunami podpořila třinecká společnost Walmark.

Žáci osmých tříd si pro seniory připravili povídání o historii jejich školy, a spolu s tím nechali kolovat kroniky s fotografiemi. Na povídání o škole navázali prezentací o jednotlivých předmětech. „Senioři se tak dozvěděli, co se dnes učí, jaké žáci používají učebnice i zda jsou některé předměty stále neoblíbené, jako za jejich školních let,“ uvedl manažer projektu Petr Moravec ze střediska Radost. Nejvíce prostoru ale podle něj bylo ponecháno na vzájemné otázky, a také na povídání. Na co se děti ptaly seniorů nejvíce? Především jak vypadal jejich obyčejný školní den. Dozvěděly se, co dělali jejich školní předchůdci o přestávkách, jak vypadaly dříve aktovky i jednotlivé třídy. Nejvíce si však účastníci libovali při vyprávění a při vzpomínkách seniorů na roky, které trávily ve školních škamnech, tedy v lavicích.

„Naši návštěvu, tedy seniory, velmi překvapily dárky na památku, které vyrobily menší děti ze školní družiny. A děti si pro ně také připravily malé taneční vystoupení,“ konstatovala zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jaroslava Baxová s tím, že na závěr setkání si senioři prohlédli školu a dokonce i třídy, ve kterých se někteří z nich sami učili. Všichni zúčastnění se již těší na druhé setkání, které proběhne 27. listopadu. Tématem budou moderní komunikace a žáci seniorům v malém rychlokurzu ukáží, že jim v práci s nimi nic nebrání.

10. října 2006, Soběslav

Beseda na téma: „Čtení z třídní kroniky soběslavské dívčí školy z roku 1933“

Každá věta seniorům připomněla mladá léta

Ve středisku Rolnička v Soběslavi proběhla v čajovně beseda na téma „Čtení z třídní kroniky soběslavské dívčí školy z roku 1933“. Akci, v rámci projektu mezigeneračního setkávání nazvaného „Společné aktivity se soběslavskými seniory“, téměř 10 tisíci korunami podpořila třinecká společnost Walmark.

„Návštěva střediska Rolnička klienty Domu s pečovatelskou službou spojená se čtením ze starého deníku byla akcí velmi dojemnou a pro naše klienty bezesporu atraktivní,“ svěřila se s dojmy vedoucí Domu s pečovatelskou službou Jaroslava Blažková. Dodala, že zájem o akci byl ze strany byl velký. „Naši klienti si prohlédli středisko, pak si v čajovně objednali pohoštění, a pak se začalo číst. Jenomže po každé přečtené větě z deníku starého více než 60 let klientky reagovaly, dávaly k dobrému další a další vzpomínky, které vyvolalo právě čtení starého deníku,“ řekla Jaroslava Blažková. A pak se i ti mladší zúčastnění od pamětnic například dozvěděli, že se slečny učitelky dříve nesměly vdávat nebo že kdysi v Soběslavi fungovala firmy Farmaka, která produkovala bylinné preparáty. Prostě každá věta připomněla seniorům kousek jejich životního příběhu.

„Tím ale celá akce neskončila, čtení mělo takový úspěch, že se klienti Domu s pečovatelskou službou rozhodli deník si půjčit a doplnit tehdejší záznamy o jejich vzpomínky,“ prozradila Jaroslava Blažková. Celá, tak úspěšná akce dostala nečekané pokračování.

2. září

akce „POJĎTE S NÁMI NA KNĚŽICKÝ VRCH“ střediska Světlo Vrchlabí

Na Kněžický vrch nedaleko Vrchlabí společně vystoupili 2. září 2006 zástupci až tří generací. Akci nazvanou „POJĎTE S NÁMI NA KNĚŽICKÝ VRCH“ pořádala Diakonie ČCE středisko Světlo Vrchlabí v rámci projektu Společnost přátelská všem generacím.
Na maximálně dvoukilometrové trati čekalo ve Ski areálu Kněžický vrch od 14 hodin účastníky výstupu kromě jiného zábavné překážky v podobě lukostřelby, lanových překážek, ale také například luštění křížovek a sudoku. „Zapojit do závodu se budou moci všichni členové vícegeneračních týmů, tedy celá rodina, přitom jsme náročnost i délku tratě přizpůsobili i starším občanům. Nabízíme tak možnost společné rodinné akce, propagaci zdravého životního stylu a trend mezigenerační komunikace s cílem sbližování generací,“ uvedl ředitel střediska Světlo Tomáš Komárek.

Během výstupu bylo možné vidět ukázky řady adrenalinových a netradičních sportů – kite surfing, jízda na kolečkovém snowboardu, nordic walking a adrenalinové atrakce, jako například bungee running, lanové atrakce či trampolína. Půldenní akce byla především určena rodinám z Vrchlabí a jejího okolí. Byla zaměřena na aktivní využití volného času občanů a seznámení se s zajímavými, nejen sportovními aktivitami s tím, aby odpoledně bylo atraktivní pro lidi všech věkových skupin. Výstup byl organizován ve třech kategoriích:

* Kategorie 3G (podmínkou byla účast zástupců 3 generací)
* Kategorie 2G (podmínkou byla účast zástupců 2 generací)
* Kategorie 1G (jednotlivci)

23. června 2006

Projekt „Hrajeme si spolu“ střediska ve Valašském Meziříčí

Senioři a děti i mládež si společně zadováděli

Skvělá myšlenka, organizace a podpora sponzora – to vše stálo za zrodem akce pro sblížení a porozumění mezi generacemi. Valašskomeziříčský hospic Citadela se tak stal v pátek 23. června místem vícegeneračního setkání. Senioři si spolu s dětmi a mládeží užili jedno celé odpoledne.

Dobrovolníci a zaměstnanci střediska Diakonie ČCE spolu s dětmi a učitelkami z mateřské školy Štěpánov – Valašské Meziříčí a za přispění rodinných účastníků klientů Diakonie uspořádali akci HRAJEME SI SPOLU. „Naším záměrem je docílit nenásilnou hravou formou mezigenerační komunikace v rámci místního společenství,“ vysvětlila záměr akce Dobromila Krupová z místního střediska Diakonie.

Jedno celé odpoledne tak spolu příjemně strávili klienti, tedy senioři a zdravotně postižení ze střediska Diakonie ČCE a děti z místní mateřinky. Ty ukázaly, jak dobře nacvičily valašské písně a tanečky a jaké dokázaly udělat krásné pozornosti a dárečky. „Vystoupení naše stařečka a stařenky potěšilo a mnohdy také vehnalo několik slziček dojetí do očí. Bylo opravdu vidět, že děti zahrály na tu pravou strunu,“ uvedla Dobromila Krupová.

V dalším programu naopak obveselovali senioři střediska Diakonie ČCE děti, a to dramatizací známé pohádky Koza Róza. Děti i senioři se navzájem obdarovali vlastnoručně vyrobenými dárečky. Na odpolední akci nechyběly ani společné soutěžní hry dětí a seniorů či klauniáda.

Touto akcí ale společné kontakty nekončí, Diakonie má v plánu pokračovat v rozvíjení sbližování generací při společných návštěvách. „Je načase, aby se změnil pohled na stáří a stárnutí. Je to nedílná součást života člověka a mělo by být co nejdůstojnější,“ uzavřela Dobromila Krupová.

22. června 2006, Praha

Most mezi generacemi – nechceme být sami aneb grilování v Ratolesti

Na sedm desítek účastníků se sešlo v zahradě Diakonie ČCE – střediska Ratolest v Praze 10, aby při společném grilování zapomněli, že je mezi nimi rozdíl v čase narození. „I staří, i handicapovaní mají potřebu se realizovat, smysluplně naplňovat svůj čas. Stejně tak se všichni lidé potřebují stýkat s ostatními lidmi,“ uvedla Mgr. Vlasta Beščecová, ředitelka střediska s tím, že pro jejich seniory bude zajímavé, seznámí-li se s pracovní činností, která jim může smysluplně naplnit jejich volný čas.

Bavit se přijeli pozvaní hosté z Domova důchodců v Malešicích, klienti a zaměstnanci střediska Ratolest i příbuzní klientů. Společně si pak prohlédli středisko, kde je mimo jiné zaujala výstavka prací z dílny klientů, vyslechli si malý koncert džezového flétnového dua, ale také si společně zpívali při kytaře. Řada účastníků akce se ale nejvíce těšila na grilování.

Akcí ale společné kontakty nekončí, Diakonie má v plánu pokračovat rozvíjení sbližování generací při společných návštěvách.