Tiskové zprávy

Třinec, 10. 4. 2007

Nebojme se stáří, buďme veselými seniory!
„9 mýtů o stáří“ putuje k lidem s produkty Walmarku

Pojem „stáří“ je dnes obecně chápán jako cosi negativního. Jde o slovo, které nechceme slyšet. Ovšem, když je vám dvacet, třicet, jen těžko si dokážete představit, že budete staří. Máte pocit, že se vás stárnutí vůbec netýká. Podle údajů Českého statistického úřadu však budou v roce 2035 osoby starší 60 let tvořit třetinu české populace. Dnes je to asi 17 procent. Stáří je tedy budoucnost nás všech.

O stáří koluje mnoho nepravdivých mýtů. Ani si neuvědomujeme, že jim podléháme. Nejen my mladí, ale i ti starší. Prvním z nich je ten, že stáří rovná se nemoc. Je pravdou že s přibývajícím věkem přijdou i nemoci, ale kdyby stáří bylo chorobou, pak by se určitě dalo léčit. Stejným mýtem je i tvrzení, že ve stáří člověk „přestává myslet“. Nejlepší odpovědí na toto tvrzení jsou Univerzity třetího věku, které se těší velké oblibě posluchačů-seniorů. K dalším mýtům stáří patří ukončení sexuální aktivity. Není tomu tak. I když fyzické změny způsobené stárnutím patrně ovlivňují náruživost mužů i žen, pro mnoho seniorů zůstává sexualita důležitým a naplňujícím aspektem života. A tak bychom mohli vyjmenovávat další a další předsudky spojené se stářím a stárnutím.

Kult stáří dnes vystřídal kult mládí. Nezapomeňme však, že všechny lidské kultury v dějinách si starších vážily a považovaly vyšší věk za věk moudrosti. Věk, v němž je možno předávat cenné zkušenosti právě těm mladším. Takzvaná Rada starších byla přece předchůdcem parlamentu! Užitečný a smysluplný život může senior vést i dnes. A to, pokud si i zachová úctu sám k sobě, pokud se pokusí vydobýt si své nezastupitelné místo ve společnosti a bude se svými fyzickými nedostatky s pomocí lékařů, rodiny a přátel bojovat. Pak i přes své choroby a trápení může kolem sebe rozdávat radost a dobrou náladu – a možná i leccos dalšího.

Akciová společnost Walmark spolu s Diakonií Českobratrské církve evangelické se rozhodla prostřednictvím kampaně 9 mýtů o stáří upozornit na zbytečné pověry spojené se stářím a stárnutím a nabídnout rady k jejich snazšímu překonání. Společně s produkty firmy Walmark se tak na pulty lékáren, a tím i ke statisícům občanů, dostává řada rad od renomovaných odborníků z oblasti gerontologie a sociologie. Ambicí této aktivity je upozornit celou společnost na skutečnost, že stáří není nemoc, ale je součástí života každého člověka. Každý příbalový leták obsahuje popis jednoho mýtu a několik rad, informací a kontaktů pro snazší zvládnutí popsaných životních situací. Všechny letáky obsahují společný kontakt na telefonní linku s nepřetržitým provozem: Seniortelefon 800 157 157, kterou provozuje Občanské sdružení Život 90.

9 mýtů o stáří

Kontakt

Walmark a.s.
Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, www.walmark.cz

Kateřina Ondřejková, tisková mluvčí, katerina.ondrejkova@walmark.cz,
724 616 501

Mediální servis

2media.cz, s.r.o., www.2media.cz

– Pavlína Fechterová, pavlina@2media.cz
– Naďa Machková, nada@2media.cz, 602 11 25 35
– Veronika Machková, veronika@2media.cz, 724 702 241

Třinec, prosinec 2006

Společnost Walmark poukazuje prostřednictvím příbalových letáků svých výrobků
na časté „Mýty o stáří“

Právě v těchto dnech zahájila třinecká společnost Walmark distribuci výrobků doplněných speciálním informačním letákem. Společně s produkty firmy se dostanou na pulty lékáren a prodejen, a tím i ke statisícům občanů, informace o devíti nejrozšířenějších mýtech či obavách spojených se stářím. V rámci kampaně „Devět mýtů“ chce projekt Společnost přátelská všem generacím upozornit na často zbytečné předsudky spojené se stářím a nabídnout rady k jejich snazšímu překonání.

Sociologické průzkumy signalizují, že stáří je opředeno řadou nepravdivých názorových stereotypů a falešných představ. Dle údajů Českého statistického úřadu budou osoby starší 60 let v roce 2035 tvořit třetinu české populace. Dnes je to asi 17 %. Své síly proto v rámci projektu SPVG spojili přední český gerontolog MUDr. Zdeněk Kalvach, socioložky Renata Sedláková a Lucie Vidovičová a odborníci z Diakonie Českobratrské církve evangelické a formulovali 9 nejčastějších předsudků spojených se stářím a stárnutím.

Informační letáčky „Mýty o stáří“ o rozměru A5, které jsou součástí obchodního balení vybraných produktů společnosti Walmark, informují v celkem devíti verzích o nejčastějších obavách a předsudcích spojených s procesem stárnutí a životem ve vyšším věku. Ambicí této aktivity je upozornit celou společnost na skutečnost, že stáří není nemoc, ale přirozená součást života každého člověka. Odborníci upozorňují, že odpovědným přístupem k vlastnímu zdraví se lze dožít i velmi pokročilého věku ve výborné kondici. K té je pak třeba nalézt smysluplné uplatnění a přidat život létům, nejen léta životu.

Kampaň „Devět mýtů“ inovativně využívá spotřebních výrobků jako prostředku k informování široké veřejnosti. Informace, jako rozhodující hybatel moderního světa, ovlivňují i náš pohled na stáří. Čím více informací člověk má, tím snáze se rozhoduje a přijímá za svá rozhodnutí odpovědnost. Také ochota začlenit stáří do osobních životních plánů je přímo úměrná množství informací, nebo předsudků, které má jedinec k dispozici. Moderní trendy sociální propagace a osvěty se proto snaží hledat stále nové formy a možnosti informování veřejnosti. Walmark a.s. přináší prostřednictvím projektu Společnost přátelská všem generacím tento trend také do České republiky.

Letáky jsou součástí obchodního balení vybraných produktů Arthrostop, Coenzyme Q 10, Denoxinal, GinkoPrim, Prostenal, Urinal, Varixinal a Megacéčko aktiv. Každý obsahuje vždy popis jednoho mýtu a několik rad, informací a kontaktů pro snazší zvládnutí popsaných životních situací. Všechny letáky obsahují společný kontakt, telefonní linku s nepřetržitým provozem: Seniortelefon 800 157 157, který provozuje Občanské sdružení Život 90.

Příbalové letáky Mýty o stáří informují o tématech:

Stáří a zdraví Stáří a práce Stáří a věk Stáří a volný čas
Stáří a strach Stáří a rodina Stáří a sex Stáří a samota
Stáří a pohyb
Kampaň „Devět mýtů“ je součástí projektu „Společnost přátelská všem generacím“, jenž usiluje o zlepšení dialogu mezi generacemi, vzájemné pochopení a úctu. Konkrétně se projekt zaměřuje na postavení seniorů v české společnosti a angažuje se proti diskriminaci dříve narozených – tzv. ageismu.

Více informací o projektu „Společnost přátelská všem generacím“ hledejte na www.spvg.cz

Myslíte na stáří? Máte dojem, že se vás stáří netýká?
Stáří je ale budoucnost nás všech.