Monitoring českých médií

téma: „Společnost přátelská všem generacím“

Období: duben 2006

Rozšířený monitoring českých médií

témata: ageismus, diskriminace seniorů

anotace článků

29. 4. 2006, ČRo 1 – Radiožurnál, Ženy v ČR stále více pronikají do tradičně mužských oborů
Diskriminace pohlaví jde ruku v ruce s diskriminací věkovou. Populace stárne a budeme si muset uvědomit, co máme v těch starších lidech, a že není možné je odepsat.
„Proměny, ke kterým v oblasti rovných šancí a rovnosti pohlaví došlo po roce 89, jsou opravdu velké, ale netýkají se střední a stárnoucí generace,“ řekla Radiožurnálu socioložka Jiřina Šiklová.

26.4.2006, Právo, Proč proti diskriminaci
Jedním z takových závazků je totiž také to, že do našeho právního řádu zavedeme postupy a instituty bránící diskriminaci občanů. Druhý důvod by se údajně dal -podle rčení car nám zasolil, zasolíme carovi – formulovat tak, že „pokud se bude dále diskriminovat v lustračních případech, nechť se vesele diskriminuje všude“. KSČM je naopak přesvědčena, že Česká republika zákon proti diskriminaci potřebuje a potřebuje jej co nejdříve. Ne ale proto, abychom si v kolonce EU udělali další čárku „splněno“. Až příliš často jsme svědky nerovného zacházení i toho, že právní prostředky ochrany před diskriminací nejsou dostatečné. Lidé jsou diskriminováni z důvodů pohlaví (ženy), věku (příliš mladí a nezkušení, nebo příliš staří a nevýkonní), sociálních a v pracovněprávních vztazích a u nás i z důvodu uplatňování české verze celosvětově proslulého německého berufsverbotu – zákazu výkonu povolání.

26.4.2006, Haló noviny, Sněmovna v nemocenské přehlasovala Klause
Nikoli stát, ale zaměstnavatelé budou muset v prvních dvou týdnech nemoci vyplácet nemocným zaměstnancům od příštího roku nemocenskou. Tečku za dohady udělala včera sněmovna, která zvrátila veto prezidenta Václava Klause. Stalo se tak 103 hlasy ČSSD a KSČM, zapotřebí jich bylo nejméně 101. Navrhovaná změna se nelíbí mnohým zaměstnavatelům, bojí se, že je bude stát moc peněz. Podle prezidenta je převod dávek nesmysl, protože zaměstnavatel nemůže mít za zaměstnance jako celek zodpovědnost. Zákon podle něj navíc může poškodit kromě podnikatelů i zaměstnance. Firmy prý totiž budou motivovány k výběru lidí, kteří podle nich budou co nejméně marodit. Docházet by tak mohlo k diskriminaci podle věku či podle jiného »sklonu k nemoci,« soudí Václav Klaus.

25.4.2006 Zpravodajství ČTK, Nemocenskou budou místo státu vyplácet firmy
Podle Klause je převod dávek nesmysl, protože zaměstnavatel nemůže mít za zaměstnance jako celek zodpovědnost. Zákon podle něj navíc může poškodit kromě podnikatelů i zaměstnance. Firmy totiž prý budou motivovány k výběru lidí, kteří podle nich budou co nejméně stonat. Docházet by tak mohlo k diskriminaci podle věku či podle jiného „sklonu k nemoci,“ soudí prezident.

25.4.2006 lidovky.cz , Nemocenskou budou vyplácet firmy
Podle Klause je převod dávek nesmysl, protože zaměstnavatel nemůže mít za zaměstnance jako celek zodpovědnost. Zákon podle něj navíc může poškodit kromě podnikatelů i zaměstnance. Firmy totiž prý budou motivovány k výběru lidí, kteří podle nich budou co nejméně stonat. Docházet by tak mohlo k diskriminaci podle věku či podle jiného „sklonu k nemoci,“ soudí prezident.

25.4.2006, Hospodářské noviny, Stará paní není stařenka
Naivní stařenka, bezbranný stařec, ale také zátěž pro státní pokladnu.
To všechno jsou spojení, která se v souvislosti se seniory objevují v médiích.
Stáří je prostě považováno za něco velmi nepříjemného. Když jsem hovořila s primářkou Gerontocentra Ivou Holmerovou, moc dobře jsem věděla, jak nemá ráda, když jsou její klienti jakkoliv ponižováni.
Přesto jsem v jedné větě použila místo spojení »stará paní« slovo »babička«. Paní doktorka mě na to jemně upozornila. A já mimo jiné pochopila, proč v médiích často píšeme slova jako stařenka, důchodce, stáří, dědeček a další. Dáváme najevo, že ten člověk je starý, bezmocný či bezbranný. V podstatě ho litujeme a chceme u čtenářů vzbudit pocit soucitu. Starým lidem se přeci stejně jako dětem nemá ubližovat.
Myslíme to dobře. Vůbec si však neuvědomujeme, že na ně pohlížíme jako na někoho, kdo není schopen se sám o sebe postarat, na někoho, kdo potřebuje zastánce, advokáta.
Nikdo se nad tím nepozastavuje. A nikdo se moc nediví, jak málo se při rozhodování o seniorech dbá na jejich názor.
Odborníci na problematiku stárnutí se shodují v tom, že nebude dlouho trvat a otázky týkající se seniorů se stanou například významným volebním tématem. Tak jako se nemají diskriminovat ženy nebo Romové, nemají se diskriminovat ani senioři. K tomu je ale třeba, aby se o tématu vůbec mluvilo. Jenže ono není veselé.
Ještě před deseti lety bylo tabu domácí násilí. A podobně se dnes stále nehovoří například o tom, jak to vypadá v domovech důchodců. Pokud ale o lidech, kteří v nich žijí, budeme mluvit jako o důchodci a důchodkyni, a ne o klientovi a klientce, nic se nezmění.

25.4.2006, ČTK, Nemocenskou budou místo státu vyplácet firmy
Nemocenskou budou v prvních dvou týdnech nemoci lidem místo státu vyplácet zaměstnavatelé. Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Václava Klause, a opět tak schválila sporný zákon o nemocenském pojištění. Platit začne od příštího roku.
Hlavně malým podnikatelům se navrhovaná změna nelíbí, bojí se přílišných finančních dopadů. Pokud by v malé firmě onemocnělo více lidí najednou, těžko si zaměstnavatel s vyplácením dávek poradí, varovali již dříve zástupci Hospodářské komory.
Podle Klause je převod dávek nesmysl, protože zaměstnavatel nemůže mít za zaměstnance jako celek zodpovědnost. Zákon podle něj navíc může poškodit kromě podnikatelů i zaměstnance. Firmy totiž prý budou motivovány k výběru lidí, kteří podle nich budou co nejméně stonat. Docházet by tak mohlo k diskriminaci podle věku či podle jiného „sklonu k nemoci,“ soudí prezident.

25.4.2006, ceskenoviny.cz, Nemocenskou budou místo státu vyplácet firmy
Nemocenskou budou v prvních dvou týdnech nemoci lidem místo státu vyplácet zaměstnavatelé. Sněmovna dnes přehlasovala veto prezidenta Václava Klause, a opět tak schválila sporný zákon o nemocenském pojištění. …
Podle Klause je převod dávek nesmysl, protože zaměstnavatel nemůže mít za zaměstnance jako celek zodpovědnost. Zákon podle něj navíc může poškodit kromě podnikatelů i zaměstnance. Firmy totiž prý budou motivovány k výběru lidí, kteří podle nich budou co nejméně stonat. Docházet by tak mohlo k diskriminaci podle věku či podle jiného „sklonu k nemoci,“ soudí prezident.

25.4.2006, aktualne.cz, Nemocenskou bude platit zaměstnavatel
Nemocenskou budou v prvních dvou týdnech nemoci lidem místo státu vyplácet zaměstnavatelé. Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto.
Poslanci tak opět schválili sporný zákon o nemocenském pojištění. Platit začne od příštího roku.
Sněmovna zákon přijala na přelomu roku, prezident Václav Klaus normu vetoval na konci března. …
Dalším důvodem k odmítnutí tohoto zákona pro Klause bylo to, že „zaměstnavatel by byl tímto systémem motivován k takovému výběru zaměstnance, který podle jeho názoru minimalizuje nemocnost, to znamená, že by docházelo k diskriminaci zaměstnanců podle věku či podle jakéhokoli jiného „sklonu k nemoci“.“ Tím navíc tento zákon podle prezidenta může zvýšit nezaměstnanost.

24.4.2006, Romano voďi, Zpráva o chudobě v Evropské unii
Dne 15. března upozornil Evropský parlament na fakt, že asi 68 milionů Evropanů, tedy 15 % populace Evropské unie, žije na hranici chudoby a na okraji společnosti.

… Předčasné ukončení školní docházky tak ohrožuje evropský cíl dospět k zmírnění nezaměstnanosti ekonomikou, která stojí na vzdělání, na hladkém přechodu ze škol do pracovního zařazení. To, že úspěšný recept neznají ani starší členské země EU, dokazují současné studentské nepokoje ve Francii. Stejně nebezpečně se vyvíjí sociální situace seniorů zapříčiněná mimo jiné jejich diskriminací na pracovním trhu.

24.4.2006, iDNES.cz, Diskriminace kvůli věku?
Více než dvacet let pracuji v jednom velkém dopravním podniku, aniž by na mě byla jediná stížnost. Vsoučasnosti se v rámci úspor ruší pobočka v jiném městě. Vedení mi neoficiálně sdělilo, že jsem nejstarší z naší pobočky, a proto musím uvolnit místo zaměstnanci z druhého města.
Když budu souhlasit, dostanu několik platů a další peníze plynoucí z délky mého zaměstnaneckého poměru. Když odmítnu, obdržím výpověď a pouze dva platy, které mi náleží ze zákona. Zajímalo by mě, zda má podnik právo se mnou rozvázat pracovní poměr kvůli tomu, aby místo obsadil mladším zaměstnancem. Není to diskriminace?
Ve vašem případě jde přímo o vzorový případ přímé diskriminace z hlediska věku, kterou zakazuje zákoník práce v par. 1 odst. 4. Vzhledem k tomu, že vaše dosavadní pracovní místo nezaniká, ale má být obsazeno mladším pracovníkem, nemůže vám dát zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost podle par. 46 odst. l. písm. c) zákoníku práce.

18.4.2006, Prosperita, Kdo je ve výhodě? Ženy nebo muži?
Co je diskriminace? Na základě zákoníku práce se za diskriminaci považuje jednání nebo opomenutí, kdy je se zaměstnankyní nebo zaměstnancem zacházeno nevýhodněji či výhodněji než s ostatními, a sice např. z důvodu pohlaví, manželského nebo rodinného stavu nebo povinností k rodině, event. věku. Za diskriminaci se považuje i jednání, které zahrnuje podněcování, navádění nebo vyvolání nátlaku směřujícího k diskriminaci. Diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.

13.4.2006, iDNES.cz. Věk: Starší musí hledat práci aktivně
Co s člověkem, který půjde za pět či sedm let do důchodu, říkají si někteří šéfové. Starší lidé tak většinou hledají uplatnění velmi těžce. Jak se mají zachovat?
Sedmapadesátiletý Bohuslav Kubát z Nového Jičína působil spoustu let ve firmě jako mistr výroby, později jako kontrolor kvality a nakonec získal místo ekonoma. Když ale firma před rokem snižovala stavy zaměstnanců, dostal výpověď. Od té doby bezúspěšně hledá práci. Tvrdí, že uváděná malá flexibilita a neznalost jazyků je jen zástěrkou, proč staršího člověka nepřijmout. V posledních měsících odpověděl na stovky nabídek všeho druhu. Vždy na ty, na které si troufal, měl k dané profesi jakýsi vztah a znalosti včetně jazykových. Výsledek byl téměř vždy stejný. Uspěl po všech stránkách, ale do dalšího výběrového kola postoupili jiní.

11.4.2006, Mladá fronta DNES, Věk: Starší musí hledat práci aktivně
Co s člověkem, který půjde za pět či sedm let do důchodu, říkají si někteří šéfové. Starší lidé tak většinou hledají uplatnění velmi těžce. Jak se mají zachovat?
Sedmapadesátiletý Bohuslav Kubát z Nového Jičína působil spoustu let ve firmě jako mistr výroby, později jako kontrolor kvality a nakonec získal místo ekonoma. Když ale firma před rokem snižovala stavy zaměstnanců, dostal výpověď. Od té doby bezúspěšně hledá práci. Tvrdí, že uváděná malá flexibilita a neznalost jazyků je jen zástěrkou, proč staršího člověka nepřijmout. V posledních měsících odpověděl na stovky nabídek všeho druhu. Vždy na ty, na které si troufal, měl k dané profesi jakýsi vztah a znalosti včetně jazykových. Výsledek byl téměř vždy stejný. Uspěl po všech stránkách, ale do dalšího výběrového kola postoupili jiní.

11.4.2006, Mladá fronta DNES, Ženě nedali práci v obchodě. Prý je stará
Jste příliš stará, nemůžete být prodavačkou. Takový dopis dostala žena z Mostecka od firmy, v níž chtěla pracovat. Kolik že jí bylo? Přes padesát let.
„Jednalo se o diskriminaci při hledání práce z důvodu věku. Této firmě jsme udělili pokutu dvacet tisíc korun,“ uvedla včera Jitka Černá z mosteckého úřadu práce. Diskriminaci kvůli věku totiž v Česku zakazuje zákon. O jakou firmu jde, Černá neřekla.
Jen na Mostecku, postiženém vleklou nezaměstnaností, je přitom z téměř patnácti tisíc nezaměstnaných osm procent lidí starších 55 let. Těch, kteří jsou krátce po padesátce, ještě o něco víc. Právě kvůli těmto lidem přijel loni v listopadu do Mostu český eurokomisař Vladimír Špidla.

10.4.2006, Ústecký deník, Lidé nad padesát nepatří do starého železa
Politici se před volbami předhánějí, kdo víc pomůže rodinám s dětmi. Ale do problémů, zejména při shánění práce, se dostávají i jiné skupiny občanů. Mezi půl milionem nezaměstnaných je nyní asi 150 tisíc lidí nad padesát let. Získat zaměstnání je pro většinu z nich téměř nemožné.
„Už rok marně sháním místo. Na inzeráty, že firma hledá zaměstnance do mladého kolektivu, vůbec neodepisuji. Je to jasné znamení, že chtějí někoho mladšího,“ říká třiapadesátiletá Světlana Kahounová z Prahy. Má maturitu, umí s počítačem a ovládá i dva světové jazyky. I když splňuje požadavky firmy na odbornost, stejně práci nedostane. „Telefonicky jsme se třeba už dohodli, ale když jsem poslala životopis, odepsali, že podmínky nesplňuji. Jednou se mi dokonce vrátil zpět a u data narození byl vykřičník,“ popisuje špatné zkušenosti s hledáním práce.

Publokováno také v:
Plzeňský deník;
Plzeňský deník – Plzeň-jih;
Plzeňský deník – Plzeň-sever;
Domažlický deník;
Chebský deník;
Karlovarské noviny;
Klatovský deník;
Rokycanský deník;
Sokolovský deník;
Tachovský deník;
Ústecký deník;
Děčínský deník;
Deník Chomutovska;
Deník Litoměřicka;
Deník Lučan;
Deník Mostecka;
Deník Směr;
Liberecký den;
Deník Pojizeří;
Deník Jablonecka;
Českolipský deník
Hradecké noviny;
Krkonošské noviny;
Noviny Chrudimska;
Noviny Jičínska;
Noviny Náchodska;
Noviny Svitavska;
Orlické noviny;
Noviny Rychnovska;
Pardubické noviny
Českobudějovické listy;
Českokrumlovské listy;
Listy Jindřichohradecka;
Listy Písecka;
Listy Prachaticka;
Listy Strakonicka;
Táborské listy;
Boleslavský deník;
Benešovský deník;
Kladenský deník;
Berounský deník;
Kolínský deník;
Kutnohorský deník;
Mělnický deník;
Nymburský deník;
Příbramský deník;
Rakovnický deník.

10.4.2006, Mzdy & personalistika v praxi, Vznik nároku na starobní důchod a ukončení pracovního poměru
… Také zákoník práce stanoví v § 1 zásadu rovného zacházení zaměstnavatelů se všemi zaměstnanci. Ze zásady rovného zacházení vyplývá i zákaz jakékoli diskriminace z důvodů spočívajících v zákonem stanovených diskriminačních znacích. Jejich výčet je uveden v § 1 odst. 4 zákoníku práce. Jedním z těchto diskriminačních znaků je i věk zaměstnance. Znamená to, že samotný věk zaměstnance nemůže být důvodem k jeho znevýhodnění v pracovněprávních vztazích. …

10.4.2006, Medical Tribune, Co všechno ukazuje věkový barometr
Stárneme všichni bez rozdílu
… O vstup do dopoledního programu semináře, jemuž předsedal prof. Ian Milson a který se zabýval dopady stárnutí na jednotlivce, jeho rodinu a společnost ze zdravotní, sociální a ekonomické perspektivy, se postarala přehledem demografických dat Emily Grundy, která je profesorkou demografické gerontologie na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Zabývá se problematikou stárnutí z hlediska jak jednotlivců, tak populace. Demografie stárnutí je tématem, které dnes rychle nabývá na významu nejen ve vyspělých, ale prakticky ve všech zemích současného světa. Je neoddiskutovatelným faktem, že lidská společnost v důsledku zásadních pokroků kvality života, hygienických podmínek i medicínské péče stárne. Přispívají k tomu i demografické změny – na jedné straně se prodlužuje průměrná délka života (dnes se již blíží osmdesáti letům), na straně druhé klesá fertilita (většina manželství nezajišťuje ani vlastní reprodukci). …

6.4.2006, zpravy.iDNES.cz, Zvýhodníme padesátileté, slibují lidovci
Až dosud se politické strany předháněly hlavně ve slibech, jak pomohou rodinám s dětmi. Lidovci se nyní chtějí zaměřit na skupinu voličů nad padesát let. Tedy na lidi, kteří mají do důchodu ještě daleko, ale kteří už hůře shánějí nové místo, když o práci přijdou.
„Chceme zvýšit příspěvek zaměstnavatelům, kteří přijmou do pracovního poměru dlouhodobě nezaměstnaného nad padesát let, o dvacet procent, tedy na 12 tisíc korun měsíčně,“ uvedl ve středu náměstek ministra práce a sociálních věcí a šéf pražské KDU-ČSL Marian Hošek.
Takto dotováno by nové pracovní místo bylo dva roky. Zaměstnavatelé by také za nově přijaté zaměstnance nad padesát let dva roky státu platili poloviční odvody na sociální pojištění. To do volebního programu dala i ČSSD.

6.4.2006, Mladá fronta DNES, Lidovci: Zvýhodníme padesátileté
Až dosud se politické strany předháněly hlavně ve slibech, jak pomohou rodinám s dětmi. Lidovci se nyní chtějí zaměřit na skupinu voličů nad padesát let. Tedy na lidi, kteří mají do důchodu ještě daleko, ale kteří už hůře shánějí nové místo, když o práci přijdou.
„Chceme zvýšit příspěvek zaměstnavatelům, kteří přijmou do pracovního poměru dlouhodobě nezaměstnaného nad padesát let, o dvacet procent, tedy na 12 tisíc korun měsíčně,“ uvedl včera náměstek ministra práce a sociálních věcí a šéf pražské KDU-ČSL Marian Hošek.

6.4.2006, Haló noviny, EP znepokojen chudobou v EU
Asi 68 milionů Evropanů, tedy 15 procent populace EU, žije na hranici chudoby a na okraji společnosti. Uvedl to Evropský parlament (EP).
Rozměry chudoby v zemích EU se podle statistických dat z roku 2002 značně liší: pod hranicí 60 procent průměrného příjmu žije necelá desetina Čechů, Švédů, Dánů či Maďarů, ale více než pětina Slováků, Irů, Řeků či Portugalců. Relativní chudoba sice v letech 1995 až 2000 klesla o tři procenta, ale podle odborníků naivní záměr EU vymýtit chudobu do roku 2010 se mnoha poslancům také příliš reálně nejeví. Rezoluce proto vybídla členské státy k opatřením, která by zlepšila situaci nejvíce ohrožených skupin, jako jsou nezaměstnaní, neúplné a mnohačetné rodiny, osamělí penzisté, postižení či etnické menšiny, zejména menšina romská. To se však mnohým odpůrcům Unie jeví jako fraška.