Rady pro pečovatele

Pracujete jako profesionál, laický pečovatel nebo dobrovolník s lidmi, kteří jsou postiženi Alzheimerovou chorobou (AD) ? Je-li Vaše odpověď ANO, jistě Vám přijde vhod několik užitečných rad.

 • Buďte v kontaktu s očima a přistupujte zpředu.
 • Buďte trpělivý a nápomocní, ukažte svůj zájem.
 • Chovejte se ke klientovi s důstojností a respektem.
 • Čekejte trpělivě na reakci či odpověď.
 • Dovolte klientům, aby se s Vámi cítili příjemně, ujišťujte je, že vše v pořádku.
 • Dejte klientovi čas, aby mohl věc pochopit, netlačte na něho.
 • Jestliže nemocný reaguje negativně či nervózně, nezačínejte spor a vyhněte se domluvám.
 • Ke klientovi s AD přistupujte vždy otevřeně, přátelsky a laskavě.
 • Mluvte klidně, nižším tónem hlasu, pomalu, ale ne monotónně. Vysoký tón vyvolává úzkost a napětí.
 • Místo zájmen používejte jména věcí a lidí.
 • Nekritizujte, neopravujte, nehádejte se.
 • Nepoužívejte přenesená slova.
 • Nešetřete komplimenty.
 • Nejlepší je, vždy, když se setkáte, představit se a naznačit i dalšími prostředky, kdo jste.
 • Na začátku rozhovoru oslovte vždy klienta jménem.
 • Nacházejte význam ve všem co dělá a říká, nebo si buďte alespoň vědomi, že v tom nějaký význam je.
 • Nenuťte nemocného, aby řekl to správné slovo, jestli rozumíte, co tím myslí, nechte ho při tom.
 • Opakujte informace nebo otázky.
 • Pamatujte, že člověk s AD je schopen rozumět řeči Vašeho těla, Vaší náladě a upřímnosti. Nikdy nepředpokládejte, že nerozumí tomu, co se říká kolem něho.
 • Používejte hojně jemné dotyk, držení za ruku, ale ne dříve, než se ujistíte, že máte svolení proniknout do jeho osobního prostoru.
 • Potřebuje-li naslouchátko, přimějte ho, ať ho nosí, stejně tak i brýle.
 • Přízvuk dávejte na nejdůležitější slovo ve větě.
 • Používejte více pozitiv než negativ.
 • Přesvědčte klienta, že je možné komunikovat i neverbálně.
 • Při rozhovoru eliminujte hluk a přílišný pohyb.
 • Řekněte vždy klientovi, co s ním budete dělat.
 • Stěny pokoje AD pacienta zdobte fotografiemi jeho rodiny.
 • Snažte se mu napovědět tam, kde mu chybí slova.
 • To, co říkáte, podporujte vhodnými gesty. Užívejte krátkých a jednoduchých vět, vždy na jedno téma.
 • Vyhněte se otázkám.
 • Ve všem, co děláte se snažte posílit jeho sebeúctu a sebedůvěru.
 • Využijte zbývajících dovedností a pochopte, že schopnost být zdvořilí může být vinou AD skryta.
Nezapomeňte, že zde jsou důležité pocity, ne fakta.