Občanské sdružení SENIOR

SENIOR o.s. je sdružení vytvořené k organizaci a poskytování sociálních služeb seniorům a jejich pečovatelům.

Činnost občanského sdružení vychází z filozofie, že stáří není nemoc. Vychází z celosvětového přístupu k handicapovaným osobám ( a stáří je v určité formě handicap ), který je v odklonu od ústavní péče k péči ambulantní. Proto začalo SENIOR o. s. v roce 2000 provozovat Denní centrum pro seniory a Informační centrum pro seniory v Ústí nad Labem.

V současné době se služby SENIOR o.s. rozšířily o pobočky Informačního centra v Děčíně, Varnsdorfu a Praze, o terénní sociální péči a Linku pomoci pro seniory.

Posláním SENIOR o.s. je:

  • poskytování ambulantní, denní péče seniorům z různých důvodů nesoběstačných, pomoc seniorům osamělým, seniorům, kteří jsou zdravotně postižení, např. onemocněli demencí nebo depresí
  • pomáhat prostřednictvím denního a informačního centra a terénní péče také rodinným pečovatelům seniorů
  • nabízet kvalitní poradenství a informační materiály věnující se seniorské problematice a problematice demencí, depresí a úzkostí ve vyšším věku
  • realizovat vzdělávací programy pro profesionální i neprofesionální pečovatele seniorů
  • nabízet aktivizaci a relaxaci seniorům bez rozdílu věku nebo zdravotního postižení
  • pomáhat organizovat svépomocnou skupinu klientů a rodinných pečovatelů SENIOR o. s.
  • zlepšení kvality života seniorů a umožnění seniorům žít ve vlastních domácnostech nebo domácnostech příbuzných, nebo alespoň oddálení institucionalizace seniorů a zdravotně postižených seniorů.