Hodnocení služeb zařízení pro seniory

Seznam otázek, které mohou pomoci zjistit, zda konkrétní zařízení odpovídá Vašim – klientovým potřebám

 • Je Vámi zvolené zařízení pro Vás vhodné a dosažitelné?
 • Kolik stojí? Jsou možné finanční úlevy?
 • Jsou zde skryté výdaje, např. poplatky za výlety?
 • Jaký je poměr zaměstnanců a klientů tohoto zařízení?
 • Jaké je vzdělání, školení zaměstnanců?
 • Je zde příjemná a vstřícná atmosféra?
 • Je personál i zařízení upravené, čisté a uspořádané?
 • Je jídlo zdravě a přitažlivě upraveno?
 • Provádí se počáteční hodnocení včetně hodnocení zdravotního stavu, sociální zázemí, hodnocení mentálních a sociálních funkcí, hodnocení zájmů a potřeb?
 • Jsou tato hodnocení součástí plánů péče?
 • Poskytuje zařízení různé stupně péče?
 • Je zde speciální program pro osoby s demencí?
 • Co činí tento program zvláštním?
 • Poskytuje zařízení péči osobám se speciálními požadavky? ( např. potřeba speciální diety, medicínské poradenství, pomoc při toaletě, bezbariérový pobyt pro vozíčkáře )
 • Jaký je zde výběr rekreačních a sociálních aktivit?
 • Jsou aktivity přizpůsobeny klientům a jejich zájmům ( např. cvičební program, hudba a tanec, ruční práce, mentální stimulace, práce ve skleníku a na zahradě, kulturní aktivity, mezigenerační program )
 • Je zde přiměřený prostor a vybavení pro vnitřní i venkovní aktivity?
 • Jakým způsobem postupuje personál u osob, které si nepřejí zapojení do aktivit?
 • Je pobyt v zařízení slučitelný s rodinnou historií Vaší rodiny? ( např. muži se nemusí dobře cítit ve společnosti, kde je většina žen ).
 • Existuje nějaké zvláštní chování nebo potřeba speciální péče, která by mohla způsobit vyřazení z programu? ( protože např. Alzheimerova choroba je onemocnění progresivní, je třeba znát nejen současné potřeby klienta, ale také ty, které se časem objeví, např. inkontinence, zmatenost, toulání )
 • Je Vám dána možnost strávit v zařízení několik hodin až dnů na zkoušku ?
 • Jaké omezení platí pro návštěvy klientů v zařízení?
 • Jak jsou klienti oslovováni?
 • Další otázky se týkají denních center.
 • Jsou otevírací hodiny pro Vás výhodné?
 • Poskytuje denní centrum klientům dopravu?
 • Jaké jsou důsledky pozdního příchodu nebo pozdního vyzvednutí?