Domovy důchodců

– jsou určeny především pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, kterou jim nemohou zajistit členové jejich rodin, ani pečovatelská služba nebo jiná služba sociální péče a dále pro starší občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Nemohou však být přijati občany, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v léčebném zdravotnickém zařízení.

 

Domovy – penziony pro důchodce      

– jsou určeny pro starší občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro občany, kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, za předpokladu, že jim budou poskytnuty služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu.
– do domovů  pro důchodce se přijímají občané, jejichž zdravotní stav a věk umožnuje vést poměrně samostaný život ve vhodných podmínkách
– v domovech – penzionech pro důchodce se poskytuje ubytování a základní péče; podle možností ústavu a požadavku obyvatel domovů – penzionů pro důchodce, lze obyvatelům poskytovat i další placené služby. Současný ústav vytváří podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života a zájmové činnosti obyvatel ústavu. 

 

Rozsah poskytované péče v ústavech  

– při týdenním, denním a přechodném pobytu v ústavech se poskytuje v potřebném rozsahu p=če tak jako ve stejném typu ústavu s celoročním pobytem s tím, že se při denním pobytu neposkytuje bydlení a při týdenním pobytu se neposkytuje bydlení ve dnech pracovního klidu. Přechodný pobyt v ústavu se poskytuje, jestliže ten, kdo jinak o umistovaného občana pečuje, nemůže tuto péči z vážných důvodů poskytovat; doba přechodného pobytu v ústavu činí nejvýše 3 měsíce, pokud delší pobyt neodůvodnují zvlášt závažné důvody.
– na ošetřovatelských odděleních v ústavech se poskytuje náročná ošetřovatelská péče občanům, jejichž nepříznivý zdravotní stav omezuje převážně nebo úplně jejich schopnost sebeobsluhy. Náročnou ošetřovatelskou péčí se rozumí pravidelně pomoc při hlavních nebo všech životních úkonech.

 

Podmínky pro přijetí do ústavu 

– do ústavů se přijímají občané, kteří potřebují vzhledem ke svým sociálním poměrům a zdravotnímu stavu ústavně sociální péči. Zdravotně postižení podminující a vylučující přijetí  do ústavu jsou  vyjmenována v příloze č. 7 k vyhlášce č. 182/1991Sb. v platném znění. Obecně lze říci, že přijetí do ústavu vylučuje : infekční choroby, tuberkuloza, psychoza a psychické poruchy znemožnující soužití s kolektivem, toxikomanie, pohlavní choroby,….
– k přijetí do ústavu, je nezbytný  písemný souhlas občana. Za občany zbavené způsobilosti k právním úkonům, případně za nezletilé, podepisuje souhlas k přijetí� do ústavu, jejich zákonný zástupce.

Příspěvek byl publikován v rubrice Otázky a odpovědi a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.